FILATELISTYKA - EKSPERTYZY

Fałszerstwa są tak stare, jak sama filatelistyka. Jeśli posiadasz lub chcesz zakupić do zbioru walory,
co do których nie ma pewności, że są prawdziwe - warto zlecić wykonanie badania i uzyskać gwarancję autentyczności. Również walory prawdziwe warto zbadać, aby ustalić ich szczegółowe cechy przedmiotowe: typ, odmianę, rodzaj druku, gatunek papieru, barwy itp., ponieważ niektóre odmiany
są w katalogach filatelistycznych wyceniane znacznie wyżej. Walory w zbiorze specjalistycznym należy prawidłowo opisać. Dla powyższych celów służą ekspertyzy.

Ekspertyzy

Piotr Pelczar jest ekspertem Polskiego Związku Filatelistów w dziedzinie: "Wszystkie całostki
i formularze korespondencyjne ziem polskich"
,
co poświadcza certyfikat przedstawiony obok.

Walory do ekspertyzy, wraz z dołączonym wydrukowanym dokumentem dla Klienta , można przesłać na poniższy adres, najlepiej
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 598 661 933 (wieczorami po godzinie 20:00).

Piotr Pelczar
ul. Brzozowa 4A
84-360 ŁEBA

Certfikat